Lars van den Nieuwenhuijzen
Lars van den Nieuwenhuijzen – Milieukundig veldwerker

“Ik kan hier doorgroeien in mijn vak”

Lars van den Nieuwenhuijzen (31) startte in 2021 als milieukundig veldwerker bij Aveco de Bondt. Tussen de bodemonderzoeken door volgt hij de opleiding tot milieukundig begeleider, zodat hij straks zelfstandig bodemsaneringen mag begeleiden.

Afwisselend werk

“Als veldwerker voer ik milieukundig bodemonderzoek, wateronderzoek, asbestonderzoek en waterdoorlatendheidsproeven uit. Bij verkennend bodem- of wateronderzoek kijken we of er vervuiling in de bodem zit. Bij nader onderzoek breng je in kaart hoe groot zo’n verontreiniging is. Ik ga elke dag vanuit huis op pad naar onderzoekslocaties door heel Nederland. De ene keer neem ik met een grondboor monsters, even later installeer ik loggers in peilbuizen of komt er een graafmachine die sleuven graaft voor asbestonderzoek."

Tijd voor goed onderzoek

“Ik zit hier goed op mijn plek bij Aveco de Bondt. Alle randzaken zijn goed geregeld. Van de bus waarmee je door het land rijdt tot de tools die je gebruikt om monsters te nemen. Bij uitdagende of zware onderzoeken werk je samen met een collega. Er wordt ook goed nagedacht over de werkvoorraad die je meekrijgt, waardoor ik de tijd heb om op locatie onderzoek te doen. Dat komt de kwaliteit ten goede. En als er een keer iets tegenzit of niet lukt, kan ik dat makkelijk terugkoppelen naar onze adviseurs.”

Ruimte om door te groeien

“Bij mijn sollicitatiegesprek gaf ik aan dat ik graag wil doorgroeien naar de functie van milieukundig begeleider. Ik kreeg meteen te horen dat dat mogelijk was. Aveco de Bondt betaalt de opleiding voor me en stelt tijd beschikbaar waarin ik mezelf kan ontwikkelen. Toen ik me voorbereidde op mijn theoretische audit, kon ik bovendien ook altijd met vragen terecht bij onze projectleiders. Iedereen wil je helpen en met je meedenken.”

Klaar voor de veldaudit

Begin volgend jaar hoop ik ook mijn veldaudit te doen. Dat kan je zien als een praktijkexamen. Je laat zien dat je de sanering op de juiste wijze begeleidt. Dit noem je milieukundige processturing. Als milieukundig begeleider houdt je ook toezicht op de sanering. Werkt iedereen volgens het saneringsplan en is de verontreiniging verwijderd of ingeperkt zoals vooraf is bedacht?

Volgende carrièrestap

Ik kijk er naar uit om na die audit zelfstandig saneringen te begeleiden. Een rol waarin je meer verantwoordelijkheid hebt, goed moet kunnen samenwerken en ook stevig in je schoenen moet staan als niet iedereen het met je eens bent. Bovendien moet je kunnen schakelen als je op onverwachte situaties stuit. Een verontreiniging kan bijvoorbeeld toch groter zijn dan gedacht. Dan moet je nieuwe ontgravingsgrenzen aangeven en een melding doen bij het bevoegd gezag. Volop uitdaging dus!”

Lijkt je dit iets?

Veldwerker/ meettechnicus bodem

Veldwerker/ meettechnicus bodem

Nederland;
  • Bodem & Inspectie
  • 32 – 40
  • Ervaren Professional, Young Professional
Bekijk vacature