Luc Ponsioen
Luc Ponsioen – Adviseur Water

“Het leukste is dat ik heb geleerd om de ontwikkeling van een product in de breedte te beschouwen.”

Luc Ponsioen presenteert Digital Twin van de Maeslantkering!

Praktische lering over de waterbouwkundige kering!

Luc Ponsioen is klaar met zijn Engineering Doctorate, hij heeft dit ook nog eens behaald als eerste engineer in de waterbouwkunde! Een programma waar hij 2 jaar lang aan heeft gewerkt vanuit Aveco de Bondt. Een onderzoek gericht op het creëren van een digital twin van de Maeslantkering, in opdracht van Rijkswaterstaat. Een tijd waarin hij naar eigen zeggen veel geleerd heeft in de breedste zin van het woord. 9 november is het tijd voor zijn verdediging en eindpresentatie en wij zijn natuurlijk erg benieuwd naar Luc’s verhaal!

Hij kwam 7 jaar geleden bij ons in dienst, Luc Ponsioen, 33 jaar en woont in Rotterdam. Begonnen op de TU Delft met de studie Civiele Techniek, met een master in Waterbouwkunde en dan tot slot de voltooiing van zijn Engineering Doctorate. Eén ding is zeker, hij heeft niet stilgezeten!

“Ik ben destijds door de TU Delft benaderd of ik geïnteresseerd was in een PhD, dit was niet geheel wat bij mij paste. Daarom heb ik voorgesteld om hier een EngD onderzoek van te maken, wat eigenlijk een praktische invulling is van een PhD. Dan publiceer je een product in plaats van een aantal wetenschappelijke artikelen. Het product was in mijn geval een digital twin prototype van de Maeslantkering.”

Wat is een digital twin?
Het twinning concept houdt in dat je een bepaald object namaakt, omdat je op het huidige object niet kan ingrijpen. Dit is lucratief voor technisch complexe objecten zoals de Maeslantkering. Door het maken van een digital twin kan er vrij eenvoudig worden gemonitord, kunnen situaties worden gesimuleerd en is het mogelijk om kennis over te dragen. Deze is gebaseerd op 3D- en rekenmodellen die ervoor zorgen dat de digitale omgeving zich hetzelfde gedraagt als de fysieke omgeving.

Waarom de Maeslantkering?
In het verleden is gebleken dat het inzetten van een digital twin succesvol is geweest in overige industrieën. Het heeft laten zien dat de status van objecten significant verbeterde met behulp van het twinning concept. Rijkswaterstaat had om die reden interesse in het verkennen van een digital twin voor de stormvloedkeringen. De Maeslantkering was hier een voorbeeld van, daarom zijn we specifiek met dat Deltawerk aan de slag gegaan.

Je hebt de afgelopen 2 jaar toegewijd aan dit onderzoek gewerkt. Welke uitdagingen ben je tegengekomen?
In het proces kom je allerlei uitdagingen tegen, ik als engineer ben voornamelijk geïnteresseerd in de techniek. Tijdens dit project kwamen veel meer zaken aan het licht waar ik rekening mee moest houden. Want de techniek bleek niet eens zo zeer de uitdaging, maar de vraag was meer; Wat wordt de toepassing? Waar gaan we die vinden? En zijn mensen bereid om hiermee te werken?

Af en toe voelde ik mij meer een antropoloog, omdat ik met veel mensen in gesprek was om hun ervaringen en wensen te peilen. Er speelden verschillende sentimenten waar je rekening mee moest houden, waardoor je automatisch te maken hebt met meningen en je veel vragen moet stellen. Alleen het punt is dat het onderzoek wetenschappelijk onderbouwd moet zijn. Elk punt dat je maakt moet je kunnen verantwoorden, en simpel zeggen ‘iemand zei dit tegen mij in de wandelgang’ telt dan logischerwijs niet. De juiste balans in het proces vinden tussen het bouwen, onderzoeken en de theorie volgen was een uitdaging. Dit zijn dan ook belangrijke leermomenten geweest voor mij.

Het project heb je vanuit Aveco de Bondt uitgevoerd, als je terugkijkt wat vond je dan het leukst?
Allereerst is het natuurlijk erg bijzonder dat ik een aantal dagen per week beschikbaar kreeg vanuit Aveco de Bondt om dit onderzoek te doen.Ik ben het bedrijf daar dan ook erg dankbaar voor! Het leukste is dat ik heb geleerd om de ontwikkeling van een product in de breedte te beschouwen. Dus je kijkt niet alleen naar de technische kant, maar ook naar de kosten, de implementatie en de realisatie van de planning. Of hoe ga je om met situaties waarin elementen niet beschikbaar zijn? Je bent projectleider en uitvoerder tegelijkertijd, wat betekent dat je elke rol kan aannemen. Dat is ontzettend leerzaam.

Ga je in de toekomst meer doen met de digital twin?
Mensen zijn enthousiast, dus we verwachten op korte termijn veel te gaan doen met digital twins. En zo lang we de vraag kunnen creëren bij klanten, groot of klein, dan ga ik er zeker mee door. Daarvoor kunnen we de krachten van onze eigen mensen bundelen en samen met onze partner Wings ICT Solutions bouwen aan de projecten. Daarin zie ik een rol voor mezelf als technische- en inhoudelijke projectleider. Een positie waarin ik kan laveren tussen wat de klant wil en wat onze mensen kunnen. Om uiteindelijk deze beide werelden naar elkaar toe proberen te vertalen.

Meer weten over Luc’s eindpresentatie en de digital twin?
Neem dan een kijkje op de website: Luc Ponsioen presenteert Digital Twin van de Maeslantkering - Aveco de Bondt