Bianca Knoeff
Bianca Knoeff – Senior adviseur

“In verbinding staan met collega’s, voor mij een drijfveer en natuurlijk gegeven”

Aveco de Bondt heb ik leren kennen als een organisatie met een breed dienstenpakket in huis, waarin nieuwe diensten worden ontplooid en projecten compleet worden begeleid. 15 jaar werkte ik bij een milieuadviesbureau  met een kleine 100 medewerkers.

Bij Aveco de Bondt zijn we met ruim 400 man werkzaam. Dat is voor mij dan ook ‘even andere koek’. Maar daar zit tegelijk mijn uitdaging. Zo maakt een asbest gerelateerd vraagstuk veelal deel uit van één project én is samenwerking met andere disciplines, ook vestiging overstijgend gewenst. Dit om invulling te geven aan de complete klantvraag.

Ik vind deze verbinding een ‘must’ om de discipline Asbest in Eindhoven verder vorm te geven en te kunnen uitbouwen. Parallel hieraan wil ik graag samen met collega’s bekijken hoe wij het opnieuw gebruiken van vrijkomende materialen tijdens sloop of renovatie kunnen stimuleren. Hierin wordt ook het maatschappelijke aspect meegenomen.